yoki life生活支持的银行卡列表

2019-05-12 10:31:40 优可生活官网

答:交通银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、广发银行、平安银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、微商银行、上海农商银行、上海银行、北京农村商业银行、东莞农村商业银行、邯郸市商业银行、包商银行、大连银行、吉林银行、哈尔滨银行、龙江银行、南京银行、江苏银行、杭州银行 、宁波银行、厦门银行、汉口银行、东莞银行、柳州银行、重庆银行、昆仑银行、广州农村商业银行、重庆农村商业银行、恒丰银行、浙商银行、北京银行、天津银行、邮政储蓄银行、广州银行。

1556259875720642.jpg